onsdag 1. september 2010

Pressemelding

Pressemelding                                                                                                 
Mandag den 18. oktober starter Hamar bibliotek opp sitt prosjekt i anledning Leseåret 2010. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hamar katedralskole, Storhamar videregående skole og Hedmark fylkesbibliotek. ABM-utvikling delte ut nærmere 3 millioner kroner til leseårsprosjekter landet rundt i juni 2010. Vårt prosjekt, Lese for å mekke?, var et av de utvalgte prosjektene som ble tildelt midler.

Leseåret 2010
I Stortingsmelding nr 23 (Bibliotekmeldinga) er det sagt at "2010 vert eit nasjonalt leseår som ein start på ei brei og omfattande satsing for eit nasjonalt leseløft fram mot 2014."
Idéen til Leseåret 2010 kom fra Norsk Bibliotekforening og LO. Hovedmålgruppen for Leseåret er voksne som leser dårlig og lite, men hele befolkningen skal engasjeres i lesing i det kommende året.

Les mer om Leseåret på ABM-utviklings hjemmeside:
Hamar biblioteks prosjekt
Prosjektet dekker et av Leseåret 2010s satsingsområder som er: Unge voksne – motvirke frafall i den videregående skolen. Vårt prosjekt går ut på at elevene ved yrkesfaglige utdanningsprogram skal søke fram litteratur knyttet til sitt yrke i Hamar biblioteks database, komme ned på biblioteket for å finne fram litteraturen og deretter stille denne ut på biblioteket. Utstillingene vil bli utradisjonelle og spennende med gjenstander fra de aktuelle yrkene. I etterkant skal elevene få besøk av en foredragsholder som snakker om lesing i forbindelse med et yrke eller et fagfelt. Målet er at elevene skal bli kjent med biblioteket og alt biblioteket har å tilby.
Prosjektet er spesielt rettet mot yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående trinn 2. De involverte programfagene er:

 
Hamar katedralskole:
VG2 – Kjøretøy
VG2 – Industriteknologi
VG2 – Design og tekstil
VG2 – Frisør
VG2 – Interiør og utstillingsdesign
VG2 – Data og elektronikk
VG2 – Reiseliv
VG2 – Salg, service og sikkerhet
VG2 – IKT-servicefag


Storhamar videregående skole:
VG2 – Barne- og ungdomsarbeiderfag
VG2 – Hudpleierfag
VG2 – Helsearbeiderfag
VG2 – Matfag
VG2 – Kokk og servitørfag

Katta gjennomfører prosjektet i løpet av høsten 2010 og Storhamar gjennomfører våren 2011. Lesing er en av basisferdighetene som vektlegges i dagens læreplaner. Lesing er en grunnleggende egenskap - å synliggjøre lesing innenfor yrkesliv er viktig. Vi leser hele tiden – over alt.

Prosjektet har en egen blogg:
Undertegnede har utarbeidet prosjektbeskrivelsen og er engasjert av Hamar bibliotek for å gjennomføre prosjektet.

 
Hanne Sine Andresen (prosjektleder ved Hamar bibliotek) Mob: 91867359

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar