torsdag 2. september 2010

Framdriftsplan

Framdriftsplan
Prosjekt Lese for å mekke?


2010
Uke 31-32
Arbeide med oppretting av blogg
Møter med skolene under planleggingsdagene
Katta 13/8

Uke 32-39
Kontakte foredragsholdere
Forberede utstillinger – kontakte mulige sponsorer/bedrifter
Presse
Arbeide med oppretting av blogg

Uke 42- 50
Prosjektoppstart
Prosjektgjennomføring Katta
Presse
Evalueringsmøte med Hamar bibliotek
Evalueringsmøte med Katta

2011
uke 1-6
Prosjektgjennomføring Storhamar vdg. skole
Presse
Evalueringsmøter Hamar bibliotek og Storhamar vdg. skole

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar