onsdag 1. september 2010

Prosjektskriv elever

Prosjektskriv elever
Leseåret 2010 er starten på en nasjonal lesesatsing som skal gå fram til 2014. Yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole er et av satsingsområdene for leseåret. For å komme inn i yrkeslivet er det i dag viktigere med leseferdigheter enn tidligere. Biblioteket er et sted hvor du har tilgang på litteratur og informasjon. Her kan du få hjelp til å finne ut av det du trenger å vite – nå og i framtida.

Om prosjektet
I dette leseårsprosjektet skal du søke fram den mangfoldige og spennende litteraturen som er knyttet til ditt yrke i Hamar biblioteks database, finne fram litteraturen og deretter stille denne ut på biblioteket. I etterkant vil dere få besøk av en foredragsholder som snakker om lesing i forbindelse med et yrke eller et fagfelt. Alle som er med i prosjektet vil få lånekort. Kortet kan brukes på alle biblioteker i Norge. Gjennom prosjektet vil du få vite mer om både skolebiblioteket ditt og Hamar bibliotek, og få greie på hva biblioteket har å tilby deg.

Litteratursøk (ca. 2 skoletimer)
Biblioteket har en haug av litteratur i alle former: bøker, lydbøker, aviser, tidsskrifter, tegneserier, dataspill osv. Denne litteraturen skal dere nå finne fram til. Utgangspunktet for litteratursøket deres er læreplanen i programfaget. Læreplanen finner du her på utdanningsdirektoratets sider: (http://www.udir.no/grep/Kunnskapsloftet-fag-og-lareplaner/).  I læreplanen skal du finne emneord som du kan bruke å søke med i Hamar biblioteks database. Det første stedet du vil finne et brukbart søkeord er i navnet på programfaget. Let deretter videre i læreplanteksten – hvilke ord sier noe spesielt om ditt fag og yrke?

Bibliotekbasen – Hamar bibliotek
Når du har et sett med brukbare søkeord så går du til Hamar biblioteks hjemmeside. Gå inn på: Søk i bibliotekbasen og deretter på: Avansert søk.
Her kan du begrense søket ditt på forskjellige måter. Først skriver du et emneord og deretter legger du for eksempel inn medietype, litterær form osv. Prøv deg fram med forskjellige kombinasjoner. Opprett et dokument hvor du limer inn treffene dine slik at du finner igjen boka når du kommer ned på biblioteket. Sjekk at boka ikke er utlånt, da står det: på hylla. Emneordene fanger kanskje ikke opp all litteratur om et emne, så kanskje du vet om bøker, musikk eller filmer som på en eller annen måte berører emnet ditt? Da kan du søke etter den på tittel, forfatter eller regissør. Søk også i skolens bibliotekdatabase hvis du ikke finner noe i Hamar biblioteks database.

Dere skal jobbe sammen i grupper og skal finne fram til noen av kategoriene nedenfor:
1.   En fagbok (sakprosa)
2.   En skjønnlitterær bok (oppdiktet litteratur, feks. romaner og noveller)
3.   En lydbok på CD eller digibok
4.   Et tidsskrift (magasiner, blader) og en avis (for eksempel et temanummer eller en avis med faste innslag som restaurantanmeldelser, biltema-innlegg osv.). Dette er ofte noe dere vet på forhånd og ikke trenger å søke etter. Hamar bibliotek oppbevarer aviser en måneds tid, dere spør etter aktuell utgave i skranken.
5.   Et eksempel på tilpasset litteratur (lettlest, blindeskrift, storskrift, tegnspråk og tilpasset).
6.   En barnebok
7.   En ungdomsbok
8.   En film (DVD)
9.   En lærebok
10. En bok eller annen litteratur som tar opp helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med ditt yrke
11. En musikkCD
12. En lokalhistorisk bok fra lokalsamlingen (søk i fanen: databaser – lokalhistorisk samling).
13. En bok på engelsk
14. En biografi (en bok som forteller om livet til en person)

Kanskje finner du også?…
16. En tegneserie
17. En diktsamling
18. Et skuespill
19. Et dataspill
20. En CD-rom
21. En krimbok

En del fine tips og tjenester (på høyre side under biblioteksøk):
·    Gå inn på bloggen for prosjekt Lese for å mekke?
Her legges det ut info om prosjektet og bilder fra hver utstilling på Hamar bibliotek.
·    Biblioteksvar – send et spørsmål angående yrket ditt til biblioteksvar via mail eller mobil. For eksempel kan spørsmålet være: Hva kommer ordet frisør av? Hvor mange biler er det i Norge?
·     Kikkhullet (utvalgte data fra bibliotekets statistikker). Finn ut hvilke nye tegneserier og DVDer som biblioteket har fått inn i samlingen sin.
·     Ønskebok – en ny måte å finne en bok på
·     Leser søker bok – en forening som arbeider for å gjøre litteratur tilgjengelig for alle. Står bak forskjellige typer tilrettelagt litteratur som blant annet lettlestbøker.
·     Mappami – gir oversikt over din aktivitet som låner, mulighet for reservering av bøker, forlenge lån osv. Krever innloggingsdata som lånenummer og passord. De som ikke har lånekort fra før vil få det når dere kommer på biblioteket og dere kan deretter opprette profil i Mappami.

På biblioteket (ca. 3 skoletimer)
·     Omvisning
·     Lånekort
·     Finne fram litteratur
·     Utstilling
·     Låne med noe hjem til deg selv ut fra egne interesser?

Prosjektleder
Hanne Sine Andresen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar