mandag 14. mars 2011

Bibliotekdagene på Elverum 2011

Vi ble invitert til å presentere prosjekt Lese for å mekke? i forbindelse med Bibliotekdagene 2011 på Elverum, et seminar for alle bibliotekansatte i Hedmark arrangert av Hedmark fylkesbibliotek og Norsk bibliotekforening avd. Hedmark. Skolebiblioteket på Hamar katedralskole stilte med samtlige skolebibliotekarer, og lærer Per Inge Bergan kom med 4 elever fra VG2 Reiseliv fra samme skole. Det ble en helhetlig og flott presentasjon av prosjektet takket være bidraget fra Hamar katedralskole! En ekstra takk til elevene som ofret en skoledag for å bli med på Elverum!

En fornøyd gjeng etter sin presentasjon av prosjektet.

tirsdag 8. mars 2011

Foredrag med Charlotte Mohn

Charlotte startet sitt foredrag med det passende spørsmålet: Har dere spist frokost? Hun fortalte videre om sin egen leserhistorie og hva som inspirerer henne av litteratur i yrkessammenheng. Elevene fikk en levende historie om hvor viktig den teoretiske delen av et yrkesfag er, og at det beste er å oppdage det før du kommer ut i arbeidslivet. Men, som Charlottes egen karriere viser - det er aldri for sent å bli en leser!

Hun hadde med seg noen eksempler på ting hun selv er inspirert av, blant annet filmen Julie og Julia og sin egen bestemors sirlig håndskrevne kokebok. Som en tankevekkende bok anbefalte hun Ekte vare av Mads Erik Nilsson. En heldig elev forsvant ut fra foredraget med boken til Charlotte, Med natur på menyen. Charlotte oppsummerte sitt foredrag med å si at elevene måtte se på lesing som en langsiktig investering.

Charlotte med boka si Med natur på menyen

Hun fortalte engasjert om sine egne leseopplevelser
Som en hyggelig gest ga Charlotte bort en av bøkene sine. Hun syns at Marthe skulle ha boka fordi hun virket som en leseglad og målbevisst elev.

Takk til Charlotte Mohn for et flott og inspirerende foredrag!

Se bloggoppslaget til Charlotte om besøket på Storhamar også:
http://charlottemohn.wordpress.com/2011/03/08/lesehester-pa-storhamar/

onsdag 2. mars 2011

Foredrag med Stig Elvis Furset

Det var et flott foredrag for VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og VG2 Helsearbeiderfag som ble holdt på Storhamar videregående skole i dag. Furset delte sin egen bakgrunn som leser og sitt litteratursyn med oss. Det er viktig at litteraturen angår den som leser, og at den gir opplevelser og er underholdende, sa Stig Elvis. Han snakket om popkultavdelingen i Drammen bibliotek, og også om sitt eget forfatterskap. Det er fortellingen som er viktig uansett om den fortelles via film, tegneserie, bok eller dataspill. Litteratur er ikke bare bøker og det bør vi ha med oss i formidling av litteratur i bibliotek, på skole og på andre arenaer. Takk til Stig Elvis Furset for et engasjerende foredrag!

Stig Elvis leser fra boka si Den raude veggen, 2008 som har handling fra supportermiljøet rundt fotballklubben Brann.

Heia Brann

Buffy er en av Tv-seriene som ble presentert som eksempel på viktig ungdomskultur som bør ha en plass i biblioteket, og i litteraturformidling for ungdom generelt.