mandag 14. mars 2011

Bibliotekdagene på Elverum 2011

Vi ble invitert til å presentere prosjekt Lese for å mekke? i forbindelse med Bibliotekdagene 2011 på Elverum, et seminar for alle bibliotekansatte i Hedmark arrangert av Hedmark fylkesbibliotek og Norsk bibliotekforening avd. Hedmark. Skolebiblioteket på Hamar katedralskole stilte med samtlige skolebibliotekarer, og lærer Per Inge Bergan kom med 4 elever fra VG2 Reiseliv fra samme skole. Det ble en helhetlig og flott presentasjon av prosjektet takket være bidraget fra Hamar katedralskole! En ekstra takk til elevene som ofret en skoledag for å bli med på Elverum!

En fornøyd gjeng etter sin presentasjon av prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar