torsdag 23. september 2010

Informasjon til skolebibliotekarene

Veiledning skolebibliotekarene
Prosjekt Lese for å mekke?
Litteratursøk på skolen (ca. 2 skoletimer)

  • Gå igjennom prosjektskrivet sammen med elevene.
  • Gjør en felles analyse av læreplanen, gå inn på http://www.udir.no/grep Start med fagbenevnelsen og gå deretter igjennom hele dokumentet. Husk at det må være VG2-læreplanen. Nå har alle fått et sett med emneord som de kan bruke i litteratursøket.
  • Elevene må deles inn i grupper som skal finne forskjellig materiale. Jeg setter opp gruppestørrelse og antall bøker for hver studieretning på forhånd. De kan inndeles etter der de sitter. Antall bøker o.a. medier er avhengig av gruppestørrelsen og vil derfor variere.
  • Søk først i Hamar biblioteks- og Hedmarks fylkesbiblioteks database. Elevene må gjerne deretter søke i skolens egen database. Etter en stund med søk på emneord: kom gjerne med innspill utenfor emneordene – ta en idemyldring sammen med elevene. Søk deretter på titler og forfattere.
  • Elevene må kopiere eller skrive ned søketreffene sine og ta med ned på Hamar bibliotek. Viktig å informere om at de må se etter om boka er utlånt eller på hylla. Og at de må unngå treffene som befinner seg i Vang.
  • Til slutt gå igjennom Mappami, Biblioteksvar og de andre lenkene på høyre side av Hamar biblioteks hjemmeside. Og prosjektets blogg.
  • Finn fram evt. litteratur fra skolebiblioteket før elevene går til Hamar bibliotek

Hanne Sine Andresen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar