torsdag 4. november 2010

VG2 Data- og elektronikk og VG2 IKT-servicefag 4/11

Skolebibliotekarene på Katta: Anne, Linda, Liv og Kjersti er klare for litteratursøk

Anne loser elevene gjennom læreplaner og Hamar biblioteks database

Scrabble i pausen

På spillrommet

I musikkavdelingen
 
Sammen med litteraturen er det også lagt ut informasjon om programfagene


Barnebøker, fagbøker og annen litteratur om emnet data og elektronikk

BBC computer modell B fra 1981BBC computeren virker fremdeles men er i dag svakere enn en lommekalkulatorTakk til elever og lærere på Data- og elektronikk og IKT-service! Datamaskiner og servere som er brukt til utstilling kommer fra Katta. En ekstra takk til Eugen Johansen som har børstet støv av sin gamle BBC computer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar